Βρασμένο για μια ώρα, αφημένο στον ήλιο για 4 ώρες… Εντελώς χωρίς πρόσθετα!