Ινδική Βιομηχανία Μεταξιού

Το μετάξι – η βασίλισσα όλων των υφασμάτων είναι ιστορικά μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της Ινδίας. Η Ινδία παράγει μια ποικιλία μεταξιών που ονομάζονται Mulberry, Tasar, Muga και Eri, με βάση τη διατροφική συνήθεια των κουκουλιών.

Η βιομηχανία σηροτροφίας απασχολεί σήμερα περισσότερες από 700.000 αγροτικές οικογένειες και είναι συγκεντρωμένη κυρίως στην Καρνατάκα, στο Ταμιλναντού και στην Άντρα Πραντές και σε κάποιο βαθμό στο Ασάμ και στη Δυτική Βεγγάλη. Η Καρνατάκα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 70 τοις εκατό της συνολικής παραγωγής μεταξιού της χώρας.

Η σηροτροφία είναι μια βιομηχανία που είναι επωφελής για τους γεωργούς. Καθώς σήμερα 56 λαχά άτομα εξαρτώνται από τη βιομηχανία σηροτροφίας, 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι εκ των οποίων τα 4,7 εκατομμύρια είναι γεωπόνοι. Οι υπόλοιποι είναι ρελέδες, υφαντές κ.λπ.

Η Ινδία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός μεταξιού, συνεισφέροντας περίπου στο 18% της παγκόσμιας παραγωγής. Αυτό που είναι, ωστόσο, πιο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι απαιτήσεις της Ινδίας σε ακατέργαστο μετάξι είναι πολύ υψηλότερες από την τρέχουσα παραγωγή της επί του παρόντος. Έτσι, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την ενίσχυση της παραγωγής ακατέργαστου μεταξιού στη χώρα, για να ξεπεραστεί η επίμονη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εξαγωγέων προϊόντων μεταξιού και των παραγωγών ακατέργαστου μεταξιού.

Ενώ οι σηροτροφοί θέλουν να περιοριστούν οι εισαγωγές ακατέργαστου μεταξιού για να έχουν καλύτερη αγορά για τα προϊόντα τους, οι εξαγωγείς θέλουν εισαγωγές φθηνότερου ακατέργαστου μεταξιού για να μπορούν να εξάγουν περισσότερα προϊόντα μεταξιού σε ανταγωνιστικές τιμές. Η Ινδία έχει και τις τέσσερις ποικιλίες μεταξιού, δηλαδή μουριά, τάσαρ, έρι και μούγκα. Είναι, ωστόσο, απογοητευτικό να σημειωθεί ότι δεν μπορέσαμε ακόμη να εκμεταλλευτούμε πλήρως αυτό το πλεονέκτημα και να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας στη διεθνή σκηνή πιο εμφανή από ό,τι σήμερα. Για αυτό, πρέπει κανείς να κατανοήσει ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες διαφορετικών τμημάτων αυτού του τομέα.

Η δύναμη αυτής της βιομηχανίας έγκειται στην ευρεία βάση της, στη διατήρηση της ζήτησης της αγοράς ειδικά από τον τομέα της υφαντικής ινδικής χειροτεχνίας, στην υποδομή που δημιουργήθηκε από το εθνικό έργο σηροτροφίας και στις δυνατότητες έρευνας και εκπαίδευσης.

Τμήμα μουριάς

Η κύρια αδυναμία του σχετίζεται με μια κακή βάση δεδομένων, το ποικίλο φάσμα πρακτικών που οδηγεί σε απόκλιση στην παραγωγικότητα και την ποιότητα. Γενικά, υπάρχει ασθενής έμφαση στη συνοχή της ποιότητας στην παραγωγή, κακή μεταφορά τεχνολογίας στον αποκεντρωμένο τομέα, τόσο λόγω κακής απορρόφησης τεχνολογίας όσο και κακής/ανεπαρκούς παρακολούθησης των εργαστηριακών ευρημάτων. Οι φτωχοί δεσμοί της αγοράς που απαγορεύονται στην Καρνατάκα, ένα ακμάζον αθέμιτο εμπόριο στον τομέα μετά το νήμα, η χρήση τεχνολογίας χαμηλού επιπέδου και η απροθυμία για ακριβότερες τεχνολογίες λόγω των φόβων ότι ενδέχεται να μην υπάρξει αντίστοιχη βελτίωση στην πραγματοποίηση των τιμών. Άλλες αδυναμίες είναι η ανεπαρκής έμφαση στην ποιότητα στον τομέα των εμπορικών σπόρων, η παραμέληση των δεσμών μάρκετινγκ και η ανάγκη για μια βασική προοπτική για την ανάπτυξη του τομέα που καθόριζε σαφώς τους σχετικούς ρόλους για τις κεντρικές και κρατικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής οργάνωσης.

Μεταξύ των μεταξιών που δεν είναι μουριάς, το tassar παράγεται κυρίως από φυλές με την εκτροφή μεταξοσκώληκων σε φυτά του δάσους. Η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μεταξιού tassar μετά την Κίνα και είναι ο μόνος παραγωγός χρυσού μεταξιού muga. Επίσης, η Ινδία είναι σημαντικός παραγωγός μεταξιού eri.

Σε αντίθεση με την παραγωγή μεταξιού μουριάς, η παραγωγή μεταξιού χωρίς μουριά είναι ασταθής και παρουσιάζει διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο. Η κεντρική επιτροπή μεταξιού δεν έχει δώσει αρκετή προσοχή στις δραστηριότητές της Ε&Α και επέκτασης στον τομέα της σηροτροφίας εκτός της μουριάς, παρά τις δυνατότητές της να βοηθήσει άμεσα τους φτωχούς. Επί του παρόντος, τα μετάξια muga και eri παράγονται κυρίως για ιδιοκατανάλωση. Αλλά με τη μοναδικότητά τους στην Ινδία, έχουν μεγάλες δυνατότητες για εξαγωγές προστιθέμενης αξίας.

Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει σε αυτές τις ποικιλίες μεταξιού τη σημασία που τους αναλογεί και να διευκολύνει την εστιασμένη Ε&Α, τη στοχευμένη επέκταση και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για εξαγωγές προστιθέμενης αξίας.

Tassar

Σημειώθηκε ότι τα ακόλουθα είναι τα σημεία με τις αδυναμίες στην παραγωγή tassar και πρέπει να διορθωθούν

. Η εκτροφή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους σε δέντρα. φυτά φυσικών τροφίμων είναι διασκορπισμένα σε μεγάλες εκτάσεις. Έτσι, η ολοκληρωμένη υποστήριξη επέκτασης θα συνεπαγόταν μεγάλο αριθμό φορέων επέκτασης για την εξυπηρέτηση των γεωργών πέρα ​​από τους πόρους τους.

. Επίσης, οι υφάντριες είναι συνήθως ρουλεμάν και δεν εκμεταλλεύονται οι έμποροι.

. Η κουλτούρα της βαλανιδιάς δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί σωστά, καθώς οι άνθρωποι είναι νέοι σε αυτήν την κουλτούρα και τα οικονομικά δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί.

. Επίσης, παρατηρείται έλλειψη παρακολούθησης της νόσου και μέτρων ελέγχου.

Έρι

Το μετάξι Eri που παράγεται σε μεγάλο βαθμό σε ορισμένες ανατολικές περιοχές της χώρας έχει συγκεκριμένες θερμικές ιδιότητες. Μπορεί επίσης να αναμειχθεί με μαλλί, άλλα μετάξια, βαμβακερό ραμί, γιούτα ή συνθετικές ίνες. Οι τομείς αδυναμίας στο eri μετάξι περιλαμβάνουν:

. Έλλειψη συστηματικής παροχής επαρκούς ποσότητας φυλλώματος.

. Έλλειψη επιστημονικής μεθόδου ελέγχου ασθενειών

. Κακή διαχείριση κατά την εκτροφή

. Μη διαθεσιμότητα χωριστού οίκου εκτροφής και

. Απουσία οποιουδήποτε καλά οργανωμένου συστήματος μάρκετινγκ

Μούγκα

Αυτό το χρυσοκίτρινο μετάξι είναι αρκετά μοναδικό στο Assam και στις γειτονικές περιοχές Nagaland και Meghalaya. Έχει εξαπλωθεί στη Δυτική Βεγγάλη και στην Άντρα Πραντές επίσης. Ενώ η βασική παραγωγή σπόρων είναι περισσότερο ή λιγότερο οργανωμένη, η εμπορική παραγωγή σπόρων πρέπει να οργανωθεί συστηματικά. Απαιτείται περισσότερη ερευνητική υποστήριξη για αυτή τη δραστηριότητα.

Κόψτε τον ανταγωνισμό από την Κίνα

Η σηροτροφία στην Ινδία δέχτηκε σοβαρό χτύπημα με το φτηνό μετάξι που προέρχεται από την Κίνα και πλημμυρίζει τις ινδικές αγορές.

Η Ινδία εισήγαγε περίπου 9.258 τόνους μεταξιού αξίας πάνω από έξι δισεκατομμύρια ρουπίες πέρυσι από την Κίνα, τον μεγαλύτερο παραγωγό μεταξιού στον κόσμο.

Σχεδόν 49.000 εκτάρια καλλιέργειας μουριάς εκριζώθηκαν στην Καρνατάκα καθώς οι τιμές των κουκουλιών κατέρρευσαν με αποτέλεσμα την απώλεια 3.000 τόνων στη συνολική παραγωγή μεταξιού της χώρας, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Central Silk Board.

Το ντάμπινγκ μεταξωτών νημάτων από την Κίνα έχει επηρεάσει την παραγωγή μεταξιού επειδή ο ρυθμός των κουκουλιών στην αγορά έχει μειωθεί επειδή η ζήτηση έχει μειωθεί λόγω της εισαγωγής μεταξιού της Κίνας. Έτσι οι αγρότες που περίμεναν καλύτερο εισόδημα για τα κουκούλια τους σταμάτησαν επειδή η αγορά κυμαινόταν. Όταν μπήκε το εισαγόμενο μετάξι, οι έμποροι έχασαν το ενδιαφέρον τους να αγοράσουν τα κουκούλια και οι αγρότες δεν είχαν τις καλύτερες τιμές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεριζωθούν 49.000 εκτάρια μουριών στην Καρνατάκα. Με τη σειρά τους οι αγρότες έχουν αναλάβει άλλες δραστηριότητες, άλλες γεωργικές παραγωγές αντί να συνεχίσουν με τη μουριά.

Σύμφωνα με τους αγρότες, οι καλλιέργειές τους υπέφεραν και από την τρίτη συνεχόμενη ξηρασία πέρυσι. Οι αγρότες απαιτούν από την κυβέρνηση να επιβάλει δασμούς αντιντάμπινγκ στο κινεζικό μετάξι.

Η Ινδία βρίσκεται δεύτερη μόνο μετά την Κίνα στην παραγωγή μεταξιού. Ενώ η Κίνα παρήγαγε 69.000 μετρικούς τόνους ακατέργαστου μεταξιού πέρυσι, η Ινδία έμεινε πολύ πίσω με 16.000 μετρικούς τόνους.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι η Ινδία απαιτεί 120.000 μετρικούς τόνους μεταξιού για να καλύψει τη ζήτηση στην παγκόσμια αγορά και με καλύτερες εγκαταστάσεις υποδομής. η βιομηχανία σηροτροφίας θα μπορούσε να βελτιώσει την παραγωγικότητά της στο 15 τοις εκατό έναντι του τρέχοντος εννέα τοις εκατό.

συμπέρασμα

Ο κύριος όγκος του ινδικού μεταξωτού νήματος και του μεταξωτού υφάσματος καταναλώνεται στο εσωτερικό. Το παρόν πλαίσιο της αγοράς για το μετάξι στη χώρα είναι ένα πλαίσιο δυναμικής αυξανόμενης εσωτερικής ζήτησης για μεταξωτά υφάσματα, με ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 10 τοις εκατό ετησίως.

Με σημαντικές κρατικές και διεθνείς επιδοτήσεις για έργα μεταξιού και προγράμματα μάρκετινγκ, η βιομηχανία επεκτείνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Οι εξαγωγές μεταξιού επίσης αυξάνονται ραγδαία. Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ινδικού μεταξιού.

Σήμερα μόνο η Κίνα και η Ινδία είναι οι παραγωγοί μεταξιού. Η Ταϊλάνδη, το Ουζμπεκιστάν παράγουν επίσης μετάξι αλλά η ποσότητα είναι πολύ μικρή. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε αυτό το ακατέργαστο μετάξι και τα υφάσματα για να συνεχίσουν στην αγορά. Μόνο δύο χώρες μπορούν να το κάνουν. Η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής μεταξωτών υφασμάτων μέσω sarees και τόσα άλλα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την μεταξική μας κουλτούρα.

Σήμερα, η ινδική βιομηχανία μεταξιού είναι ήδη σημαντικός παίκτης στο παγκόσμιο σενάριο και οι προοπτικές ανάπτυξης για τη βιομηχανία φαίνεται να είναι ανοδικές. Μέτρα όπως η ενθάρρυνση περαιτέρω τεχνολογικής και οικονομικής έρευνας στις διάφορες πτυχές της σηροτροφίας, η τυποποίηση και ο ποιοτικός έλεγχος του μεταξιού και των προϊόντων μεταξιού και ο εξορθολογισμός της εμπορίας και η σταθεροποίηση των τιμών των μεταξωτών κουκουλιών και του ακατέργαστου μεταξιού θα μπορούσαν να επεκταθούν ταχύτατα από ποτέ.

Σχολιάστε